3.3 милиона българи ползват Facebook

45% от населението на България използва най-голямата социална мрежа към юни месец 2016 -та година!

Почти поравно като пол са потребителите в България:  51% са жени или около 1,7 милиона, а 49% са  мъже или около 1,6 милиона.

Близо 4/5 -ти или 80% ползват Facebook през мобилни устройства.

Най-много потребители са логично от София - 940 000, следвани от големите градове: Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе и т.н.

Предвид, че тези 45% са предимно млади хора и такива в активна възраст можем да заключим, че по-голямата част от активните хора в България се потребители на най-популярната социална мрежа Facebook!

Това прави рекламата във Facebook все по-привлекателна! В съчетание двата най-големи онлайн рекламни канали: Google и Facebook правят възможна всяка поставена цел!

 

Вижте нашите препоръки за успешно представяне във Фейсбук!